De leerlingen van groep 2 volgen het Boekenwurm project. Dit project is opgezet om het voorlezen (en dus de taalontwikkeling) te stimuleren.
De kinderen krijgen eens per 3 tot 4 weken een tasje mee naar huis met daarin een voorleesboek, een handleiding en een verwerkingsboekje. De bedoeling is dat de kinderen hier thuis mee aan de slag gaan. Bij terugkomst op school (op vaste data, zie ook de kalender) gaat ieder kind zelf vertellen over het boek en over het verwerkingsboekje. Dit doen we om de kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met het presenteren voor een groep.