In het schooljaar 2012-2013 zijn we op De Bellefleur gestart met VVTO (Vroeg Vreemde Talen Onderwijs)  Engels.

Vroeg beginnen met een vreemde taal is om verschillende redenen een goede keuze. Om te beginnen hebben jonge kinderen het vermogen om een taal spelenderwijs te leren. Na het tiende levensjaar neemt dit vermogen af en verloopt het taalleerproces moeizamer. Bovendien is bekend dat het leren van een tweede taal op jonge leeftijd leidt tot een betere uitspraak van die taal. Nog een voordeel van een vroege start is dat de algemene vaardigheid om talen te leren groter wordt. En dat levert veel profijt op bij de ontwikkeling van het Nederlands en andere talen.

Door middel van spelletjes en liedjes brengt de groepsleerkracht van groep 1-2 de taal onder de aandacht van de kleuters. Thema’s die in de belevingswereld van de kleuters passen, zoals de seizoenen, dieren, kleding, vormen hierbij het uitgangspunt.

Luisteren en spreken (spreekangst overwinnen) zijn de belangrijkste aspecten in alle groepen. Naarmate de kinderen ouder worden komt het accent meer te liggen op het lezen en schrijven.

De methoden die wij voor Engels gebruiken zijn iPockets voor groep 1 t/m 4 en Our Discovery Island voor groep 5 t/m 8. Deze methodes worden via de computer aangeboden. Onze digiborden komen bij deze lessen goed van pas. Vanaf groep 5 zijn er ook leerling- en verwerkingsboeken.