Ouderbetrokkenheid betekent in essentie niets anders dan dat ouders meeleven met het wel en wee van hun kind. In het onderwijs wordt de term gebruikt om aan te geven dat ouders een onmisbare schakel zijn in de relatie tussen school en leerling. Ouders en school hebben elkaar gedurende de hele schoolcarrière nodig: als partners in de opvoeding, als klankbord, in de medezeggenschapsraad op school, als vrijwilliger of ‘gewoon’ als gesprekspartner.

Omdat ouders en school partners in de opvoeding zijn, is het voor een optimaal verloop van de schoolcarrière van de leerling belangrijk, dat zij elkaar regelmatig van informatie voorzien: over leefregels, talentontwikkeling, vorderingen of eventuele stagnatie, over de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling, zijn of haar thuissituatie, etc.

Een regelmatig contact tussen school en ouders kan de samenwerking bevorderen als er problemen zijn op school of thuis, zorgt voor een betere afstemming tussen opvoeding thuis en op school en stelt scholen in staat om te profiteren van de kennis, het inzicht en de ervaring van ouders.

Kortom: ouderbetrokkenheid kan een belangrijke bijdrage leveren aan een optimaal verloop van de schoolloopbaan.