Het maakt niet uit hoe uw kind naar school toe komt, het krijgt hoe dan ook te maken met verkeer. Op school hebben we een verkeersmethode en besteden we op verschillende momenten aandacht aan verkeer en de daarbij behorende regels. Het is echter allemaal op papier, uit boekjes en op het digibord. Kinderen leren echter nog beter door de dingen te doen!

Vandaar dat wij ervoor hebben gekozen om een praktijkmethode naast de bestaande verkeersmethode aan te schaffen. 2 à 3 keer per jaar gaan alle groepen, op het schoolplein, een parcours lopen of fietsen. De activiteiten die daarbij horen zijn volledig uitgewerkt en we beschikken over erg veel leuke materialen: een zebrapad, een verkeerslicht, obstakeltjes etc.