In het begin van het schooljaar houdt iedere leerkracht een informatieavond waarop aan de ouders de gang van zaken in de betreffende groep wordt uitgelegd. Natuurlijk kunt u dan ook met uw algemene vragen, dus niet over uw kind, bij hem of haar terecht.
Alle ouders ontvangen voor de informatieavond een uitnodiging met antwoordstrookje. Bij minder dan 5 belangstellenden nodigt de leerkracht de aangemelde ouders persoonlijk uit.

Per jaar hebben we een tweetal vaste contactmomenten: na de uitreiking van ieder rapport wordt u uitgenodigd voor een tien-minuten-gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we de ontwikkeling en de vorderingen van uw kind. Mochten deze tien minuten niet voldoende blijken te zijn, dan kunt u, of kan de leerkracht, een vervolgafspraak maken, zodat het gesprek netjes kan worden afgerond.

Wilt u buiten de tien-minuten-gesprekken om een gesprek met de leerkracht van uw kind, maakt u dan even een afspraak om een tijdstip af te spreken waarin u elkaar rustig te woord kunt staan.

Wilt u een gesprek met de directeur, dan is het handig om te weten dat hij in principe elke maandag en dinsdag op school aanwezig is. Probeert u wat uw afspraken betreft hier rekening mee te houden.

En natuurlijk kunt u ons altijd op het schoolplein even aanspreken of een mailtje sturen.