Bij verschillende lessen en activiteiten doen wij een beroep op de ouders. Gezien het enthousiasme waarmee u ons in het verleden hebt geholpen, zal het, naar wij hopen, ook nu en in de toekomst geen groot probleem zijn om hulpouders te vinden.
Uw hulp kan gevraagd worden voor bijvoorbeeld handvaardigheid, het verkeersexamen, begeleiding van uitstapjes, sportwedstrijden, etc. De klassenouders benaderen in eerste instantie de ouders van de betreffende groep(en). Daarna benaderen zij ook de overige ouders.

Het schoolbestuur heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor schade veroorzaakt door de school, het personeel en de hulpouders tijdens de verschillende schoolse activiteiten.

Met name in de bovenbouwgroepen krijgen de leerlingen op gezette tijden klassikaal huiswerk mee.
Ook komt het voor dat de leerkracht, in overleg met u, wat extra oefenstof aan uw kind meegeeft. Wij gaan ervan uit dat u thuis regelmatig informeert of uw kind huiswerk heeft en dat u uw zoon of dochter helpt wanneer dit nodig is.