Denkt u na over de schoolkeuze voor uw zoon of dochter, kom dan gerust eens bij ons kijken. We organiseren regelmatig open dagen, maar het is ook mogelijk tussentijds een afspraak te maken. Wilt u uw kind inschrijven, dan kan dit met onderstaand formulier.

Aanmeldingsformulier

 

Alle ouders wordt gevraagd om (vrijwillig) bij te dragen aan het ouderfonds. Uit dit fonds worden allerlei activiteiten bekostigd, zoals bijvoorbeeld de Sinterklaasviering, een bijdrage aan het schoolreisje of de kleuterbieb.

Formulier vrijwillige ouderbijdrage

 

Wilt u voor uw kind(eren) een extra vrije dag aanvragen klik dan hieronder en lees ook even het document 'Recht op extra verlof' door.

Aanvraagformulier extra schoolverlof

Recht op extra verlof

 

Indien een leerling gescheiden ouders heeft, dan lichten we met dit protocol toe hoe we daarmee omgaan als het gaat om informatie over die leerling. In het protocol kunt u lezen wat u van school mag verwachten en wat school van u verwacht.

Protocol informatievoorziening gescheiden ouders